IQVIA Türkiye

IQVIA, mü?terilerinin sa?l?k hizmetlerini ve insan sa?l???n? ileriye götürmelerine yard?mc? olmak üzere veri, teknoloji, ileri düzey analitik ve insan uzmanl???n? kullanmada dünya lideridir.Hizmet verdi?imiz firmalarla birlikte sa?l?k sistemini daha modern, daha etkili ve daha verimli bir hale getiriyor, i? ve hasta sonuçlar?n? dönü?türen ç???r açan çözümler üretiyoruz.
Ileti?im
Ofis yeri

Maslak

  • Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 Kat: 4
  • Maslak - Sar?yer
  • 34485 Istanbul, ?Türkiye
  • Tel: +90 212 401 9500
女性各种B型-女性私身体